ARKUS Sp.J.
Stanisław Białczak, Marek Grzyb
ul. Tadeusza Zawadzkiego "Zośki" 8
07-410 Ostrołęka
tel. 604 629 173

Nr konta w ALIOR BANK:
37 2490 0005 0000 4530 4943 2071

IBAN: PL37249000050000453049432071
SWIFT: ALBPPLPWXXX


TELEFON w godz. 9-17: 604 629 173

e-mail: salon@arkus.sklep.pl
NIP: 758-10-02-865


Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000063213
Regon 550400363Kontakt
* wymagane

*
*
Wróć